31.12.2023 tarihli ve 32416 sayılı Resmî Gazete ’de “İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar” yayımlanmıştır.

Yayınlanma Tarihi: 19 Mart 202431.12.2020 tarihli ve 3350 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararının ekinde yer alan kısıtlamalar, listeler ve ekler değişiklikleri ile birlikte yürürlükten kaldırılmış; aynı Karara ekte yer alan kısıtlamalar, listeler ve ekler ilave edilmiştir.

31.12.2023 tarihli ve 32416 sayılı Resmî Gazete ’de “İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 8043)” yayımlanmıştır.

Söz konusu Karar ile 31.12.2020 tarihli ve 3350 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararının ekinde yer alan kısıtlamalar, listeler ve ekler değişiklikleri ile birlikte yürürlükten kaldırılmış; aynı Karara ekte yer alan kısıtlamalar, listeler ve ekler ilave edilmiştir. Bununla beraber, 2023 yılı Ekim ayında yeni bir karar ile ilave gümrük vergisine tabi 3 bin 89 ürüne ilişkin gümrük vergisi oranları yeniden belirlenmişti. 31 Aralık 2023 tarihli Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile de 2020'de çıkan ilk kararın tüm ekleri yürürlükten kaldırılmış oldu. Bu kapsamda ilave gümrük vergisi alınan ürünlerin bulunduğu fasıl sayısı önceki kararda 56 iken, yeni kararda 52'ye düşürüldü. Bu kapsamda gemi ve su üzerinde yüzen taşıtlar, kitap/gazete, hazır eşya ve mantardan eşyayı içeren 4 faslın ilave gümrük vergisi yürürlükten kalkmış oldu.

Öte yandan, söz konusu kapsamımda 1 Ocak 2024 tarihi itibariyle gümrük vergisi arttırılan eşyanın ithalatına ilişkin gümrük beyannamesinin, bu kararın yayımı tarihini takip eden en geç otuzuncu gün tescil edilmiş olması halinde 1 Ocak 2024 tarihinden önceki gümrük vergisi uygulanır.

Bu karar 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

Söz konusu Kararı Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.