31.12.2021 tarihli ve 31706 sayılı Resmi Gazete 'de (5. Mükerrer) Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar (Karar No: 5055) yayımlanmıştır.

Yayınlanma Tarihi: 19 Ocak 2022Söz konusu karar ile, 14/4/2010 tarihli ve 2010/339 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe  konulan İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Karar çerçevesinde, aşağıdaki tablolarda gümrük tarife istatistik pozisyonu belirtilen plastik emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya plastikle lamine edilmiş mensucat (diğerleri) ve plastiklerden diğer plakalar, levhalar, yapraklar, filmler, folyoler ve şeritler (esnek olanlar) ticari tanımlı eşyaların, üretimlerinde girdi olarak kullanan sanayiciler tarafından gerçekleştirilen ithalatında, 31/12/2022 tarihine kadar (bu tarih dahil) geçerli olmak üzere karşılarında gösterilen miktar için "İlave Gümrük Vergisi" oranı % 0 uygulanacak şekilde tarife kontenjanı açıldığı belirtilmiştir.

 

G.T.İ.P.

Eşyanın Tanımı

Birim

Miktarı

İlave Gümrük Vergisi %

5903.10.90.90.00

Diğerleri (Yalnızca İmperteks Kumaş)

M2

10.000.000

 

 

0

5903.20.90.90.00

Diğerleri (Yalnızca İmperteks Kumaş)

0

5903.90.99.90.00

Diğerleri (Yalnızca İmperteks Kumaş)

0

 

 

G.T.İ.P.

Eşyanın Tanımı

Birim

Miktarı

İlave Gümrük Vergisi %

3921.13.10.00.00

Esnek Olanlar (Yalnızca Koagüle Zemin)

M2

5.000.00

0

5903.20.90.10.00

Deri Taklidi (Yalnızca Koagüle Zemin

0

5903.20.90.90.00

Diğerleri (Yalnızca Koagüle Zemin)

0

 

1. inci maddede tespit edilen tarife kontenjanı çerçevesinde yapılacak ithalatta, 31/12/2020 tarihli ve 3351 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan "İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Karar" kapsamında belirlenen ilave gümrük vergisinin uygulanmayacağı belirtilip, bunun dışında yapılacak ithalatta ise yürürlükteki İthalat Rejimi Kararı çerçevesinde söz konusu eşya için tespit edilen ilave gümrük vergisinin uygulanacağı belirtilmiştir.

 

 

Söz konusu karar uyarınca hazırlanan İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2022/3) ile bazı plastik emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya plastikle lamine edilmiş mensucat (diğerleri) ve plastiklerden diğer plakalar, levhalar, yapraklar, filmler, folyoler ve şeritler (esnek olanlar)  ithalatında açılan tarife kontenjanlarının dağıtımı, yönetimi ile başvuru ve kullanım usul ve esaslarının düzenlendiği belirtilmiştir. Bu kapsamdaki eşyaların ithalatında karşılarında gösterilen miktarlarda açılan tarife kontenjanlarının dağıtımı, söz konusu eşyayı üretiminde girdi olarak kullanan sanayicilere talep toplama yöntemi ile yapılacağı, süzenlenecek ithal lisanslarının 31/12/2022 tarihine kadar (bu tarih dâhil) geçerli olacağı belirtilmiştir.

 

Karar hükümleri Ticaret Bakanı tarafından yürütülecek olup, yayım tarihinde (01.01.2022) yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Kararı ve Tebliği Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.