30.10.2021 tarihli ve 31644 sayılı Resmi Gazete’ de İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/50) yayımlanmıştır.

Yayınlanma Tarihi: 04 Kasım 2021Çin Halk Cumhuriyeti Menşeli Bazı Fermuarlara Yönelik Yürürlükte Bulunan Dampinge Karşı Önleme İlişkin Nihai Gözden Geçirme Soruşturması Açılmıştır.

30.10.2021 tarihli ve 31644 sayılı Resmi Gazete’ de İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/50) yayımlanmıştır.

Söz konusu tebliğ ile yerli üreticiler tarafından desteklenen başvuru neticesinde  Çin Halk Cumhuriyeti menşeli 9607. gümrük tarife istatistik pozisyonunda  yer alan "Dişleri adi metallerden olanlar" ve 9607.19 gümrük tarife istatistik pozisyonunda yer alan "Diğerleri" ürünlerine yönelik nihai gözden geçirme soruşturması açıldığı belirtilmiştir.

Soruşturma bu Tebliğ’in yayımı tarihinde ( 30.10.2021) başlamış kabul edilmektedir.

Soruşturma sonuçlanıncaya kadar 3 ABD doları/kg seviyesinde dampinge karşı mer’i önlemin yürürlükte kalmaya devam edeceği belirtilmiştir.

Tebliğ hükümleri Ticaret Bakanı tarafından yürütülecek olup, yayım tarihinde (30.10.2021) yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu tebliği Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

 

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.