30.10.2021 tarihli ve 31644 sayılı Resmi Gazete’ de İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/49) yayımlanmıştır.

Yayınlanma Tarihi: 04 Kasım 2021Çin Halk Cumhuriyeti Menşeli  Bazı Cam Elyafı Takviye Malzemelerine Yönelik Dampinge Karşı Kesin Önleme İlişkin Nihai Gözden Geçirme Soruşturması Açılmıştır.

30.10.2021 tarihli ve 31644 sayılı Resmi Gazete’ de İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/49) yayımlanmıştır.

Söz konusu tebliğ ile, Çin Halk Cumhuriyeti Menşeli 7019.11.00.00.00, 7019.12.00.00.00, 7019.19.10.00.00, 7019.19.90.00.00, 7019.31.00.00.00, 7019.90.00.10.00 ve 7019.90.00.30.00 GTİP’leri altında yer alan “cam elyafı takviye malzemelerine (boru ve tüplerin izolasyonuna mahsus kokiller ve mahfazalar hariç; taşlama ve kesici disklerde kullanılan delikli disk şeklindeki cam dokuma hariç)” ürünlerine yönelik nihai gözden geçirme soruşturmasının açıldığı belirtilmiştir.

Soruşturma bu Tebliğ’in yayımı tarihinde ( 30.10.2021) başlamış kabul edilmektedir.

Tebliğ hükümleri Ticaret Bakanı tarafından yürütülecek olup, yayım tarihinde (30.10.2021) yürürlüğe girmiştir. Tebliğ kapsamında uygulanan meri önlem soruşturma tamamlanıncaya kadar yürürlükte kalmaya devam eder.

Söz konusu tebliği Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.    


Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.