30.10.2021 tarihli ve 31644 sayılı Resmi Gazete’ de İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/48) yayımlanmıştı

Yayınlanma Tarihi: 04 Kasım 2021Çin Halk Cumhuriyeti Menşeli Bazı Deri Taklidi Ürünlere Yönelik Yürürlükte Bulunan Dampinge Karşı Önleme İlişkin Nihai Gözden Geçirme  Soruşturması Açılmıştır.

30.10.2021 tarihli ve 31644 sayılı Resmi Gazete’ de İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/48) yayımlanmıştır.

Söz konusu tebliğ ile, Çin Halk Cumhuriyeti menşeli 5903.20.10.10.00, 5903.20.10.90.00, 5903.20.90.10.00 ve 5903.20.90.90.00  gümrük tarife istatistik pozisyonunda yer alan deri taklidi ürünlere (mensucat, poliüretanla emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş)  yönelik nihai gözden geçirme soruşturmasının açıldığı belirtilmiştir.

Soruşturma bu Tebliğ’in yayımı tarihinde ( 30.10.2021) başlamış kabul edilmektedir.

Mer’i önlem soruşturma tamamlanıncaya kadar yürürlükte kalmaya devam edecektir.

Tebliğ hükümleri Ticaret Bakanı tarafından yürütülecek olup, yayım tarihinde (30.10.2021) yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu tebliği Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.