28.11.2023 tarihli ve 32383 sayılı Resmi Gazete’ de “İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2023/33)” yayımlanmıştır.

Yayınlanma Tarihi: 12 Aralık 2023Malezya Menşeli/Çıkışlı 4412.10, 4412.31, 4412.33, 4412.34 Ve 4412.39 GTP’leri Altında Sınıflandırılan “Kontrplaklar” İthalatına Yönelik Önlemlerin Etkisiz Kılınmasına Karşı Soruşturma Açılmıştır.

28.11.2023 tarihli ve 32383 sayılı Resmi Gazete’ de “İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2023/33)” yayımlanmıştır.

Söz konusu Tebliğ ile mevcut Çin Halk Cumhuriyeti, Bulgaristan ve Vietnam menşeli/çıkışlı 4412.10, 4412.31, 4412.33, 4412.34 ve 4412.39 tarife alt pozisyonları altında sınıflandırılan “kontrplak” cinsi eşyaların ithalatında uygulanmakta olan dampinge karşı önlemlerin Malezya menşeli/çıkışlı eşyalar için etkisiz kılınmasına karşı soruşturma açıldığı belirtilmiştir.

Buna ek olarak bütün ilgili tarafların açılış bildiriminin gönderildiği ilgili soru formu cevaplandırma süresinin, soruşturmanın açılışına ilişkin bildirimin gönderildiği tarihten itibaren posta süresi dâhil 37 gün olduğu belirtilmiştir.

Tebliğ hükümleri Ticaret Bakanı tarafından yürütülecek olup yayımı tarihinde (28.11.2023) yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Tebliği Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.