2514 Sayılı İthalat Rejimi Kararına Ek Kararın Uygulanması Nedeniyle Ödenen Yüksek Oranlı İlave Gümrük Vergilerine İlişkin Açıklama Yapılmıştır.

Yayınlanma Tarihi: 06 Ekim 20232514 Sayılı İthalat Rejimi Kararına Ek Kararın Uygulanması Nedeniyle Ödenen Yüksek Oranlı İlave Gümrük Vergilerine İlişkin Açıklama Yapılmıştır.

Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 06.09.2023 tarihli ve 88736729 sayılı “Danıştay 7. Dairenin E:2020/1637 Sayılı Dosyası ve E:2020/2519 Sayılı Dosyası” konulu Yazısı yayımlanmıştır.

Söz konusu Yazı ile Danıştay 7. Dairenin 30.03.2023 tarihli ve E:2020/1637, K:2023/1801 sayılı kararında; "11.05.2020 tarih ve 31124 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2514 Karar Sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Eki "İthalat Rejim Kararına Ek Kararın Geçici 1. maddesinde yer alan “bu Kararın yayımı tarihinden önce Türkiye'ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış olan eşyanın” ibaresinden sonra gelen “...yayımı tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde ithalatına ilişkin gümrük beyannamesinin tescili halinde, Ek-1 sayılı tabloda yer alan ilave gümrük vergisi oranı tahsil edilir.” ibaresinin iptaline karar verilmiştir.

Bu nedenle Kararın yayımı tarihinden önce Türkiye'ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış olan eşyaya ilave gümrük vergisi uygulamasından etkilenenlerin iptal kararının doğurduğu hukuki sonuçlardan yararlanmak üzere idareye başvurabileceği ve başvuruların değerlendirilmesinde 3 yıllık sürenin esas alınmasının uygun olacağı belirtilmiştir.

Söz konusu Yazıyı Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz