25.11.2023 tarihli ve 32380 sayılı Resmi Gazete’de “İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2023/32)” yayımlanmıştır.

Yayınlanma Tarihi: 12 Aralık 20238541.43.00.00.00 GTİP’li Bir Modül Halinde Birleştirilmiş veya Panolarda Düzenlenmiş Fotovoltaik Hücreler (Güneş Panelleri) Cinsi Eşyanın Belirli Ülkeler Menşeli Olanlarının İthalatında, Önlemlerin Etkisiz Kılınmasına Karşı Soruşturma Açıldığı Belirtilmiştir.

25.11.2023 tarihli ve 32380 sayılı Resmi Gazete’de “İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2023/32)” yayımlanmıştır.

Söz konusu Tebliğ ile ÇHC menşeli 8541.43.00.00.GTİP’li bir modül halinde birleştirilmiş veya panolarda düzenlenmiş fotovoltaik hücreler (güneş paneli) cinsi eşyanın ithalatında uygulanan dampinge karşı önlemin Vietnam, Malezya, Tayland, Hırvatistan ve Ürdün üzerinden yapılan ithalat yoluyla etkisiz kılındığına yönelik olarak firmalar tarafından başvuru yapıldığı belirtilmiş olup söz konusu eşyanın Vietnam, Malezya, Tayland, Hırvatistan ve Ürdün menşeli/çıkışlı olanlarının ithalatında, ithalatta haksız rekabet önlemlerinin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma açıldığı belirtilmiştir.

Tebliğ hükümleri Ticaret Bakanı tarafından yürütülecek olup yayım tarihinde (25.11.2023) yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Tebliği Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.