25.10.2022 tarihli ve 31994 sayılı Resmi Gazete ’de İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2022/32) yayımlanmıştır.

Yayınlanma Tarihi: 11 Kasım 2022Söz konusu Tebliğ ile Malezya menşeli/çıkışlı 4011.20.90, 4011.70.00.00.00, 4011.80.00.00.00 ve 4011.90.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonları altında yer alan ağır vasıta, zirai araç ve iş makineleri dış lastikleri (kauçuktan yeni dış lastikler) ithalatında İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/42) ile başlatılan  (CIF bedelin %60’ı oranında dampinge karşı önlem) önlemin etkisiz kılınmasına karşı soruşturmanın kapatılmasına karar verildiği belirtilmiştir

Tebliğ hükümleri Ticaret Bakanı tarafından yürütülecek olup, yayımı tarihinde (25.10.2022) yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Tebliği Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.