25.10.2022 tarihli ve 31994 sayılı Resmi Gazete’ de İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2022/2) yayımlanmıştır.

Yayınlanma Tarihi: 11 Kasım 2022Söz konusu Tebliğ ile 2918.14.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonu altında yer alan sitrik asit cinsi eşyanın ithalatında ileriye yönelik olarak gözetim uygulanacağı belirtilmiştir.

GTİP

         Eşyanın Tanımı

Birim Gümrük Kıymeti

(ABD Doları/Kg*)

2918.14.00.00.00

Sitrik Asit

2,5

   * Kg: Brüt ağırlık

 

Tebliğ hükümleri Ticaret Bakanı tarafından yürütülecek olup yayımı tarihini takip eden 30’uncu gün (24.11.2022) yürürlüğe girecektir.

Söz konusu Tebliği Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.