24.11.2023 tarihli ve 32379 sayılı R.G.’ de Katma Değer Vergisinin İndirim Hakkının Kaldırılmasına Dair Karar

Yayınlanma Tarihi: 28 Kasım 2023İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemi Uygulamaları Kapsamında Hesaplanan Katma Değer Vergisinin İndirim Hakkının Kaldırılmasına Dair Karar Yayımlanmıştır.

24.11.2023 tarihli ve 32379 sayılı Resmi Gazete’de “İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemi Uygulamaları Kapsamında Hesaplanan Katma Değer Vergisinin İndirim Hakkının Kaldırılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 7846)” yayımlanmıştır.

Söz konusu Karar ile ithalatta gözetim uygulanması hakkında ilgili mevzuat uyarınca, gözetim uygulamasına tabi tutulan mallara ilişkin gümrük beyannamelerinde beyan edilen ve tevsik edilemeyen tutarlar nedeniyle doğan ve KDV matrahına dahil olan her türlü vergi, resim, harç ve payların ve dolayısıyla ödenen KDV’nin indirim hakkının kaldırıldığı belirtilmiştir.

Buna ek olarak ithalatta korunma önlemi olarak uygulanan gümrük vergisi ve/veya ek mali mükellefiyetler, ithalatta haksız rekabetin önlenmesi hakkında ilgili mevzuat kapsamında uygulanan dampinge karşı vergi ve telafi edici vergi tutarları nedeniyle doğan ve katma değer vergisi matrahına dâhil olan her türlü vergi, resim, harç ve paylar dolayısıyla ödenen katma değer vergisinin indirim hakkının kaldırıldığı bildirilmiştir.

Bu kapsamda Karar hükümleri Hazine ve Maliye Bakanı tarafından yürütülecek olup yayımı tarihinde (24.11.2023) yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Kararı Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.