2024 Yılı İthalat Tebliğleri Yayımlanmıştır.(1)

Yayınlanma Tarihi: 19 Mart 20242024 Yılı İthalat Tebliğleri Yayımlanmıştır.(1)

31.12.2023 tarihli ve 32416 (3. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’ de 2024 Yılı İthalat Tebliğleri yayımlanmıştır.

Söz konusu Tebliğler aşağıda maddeler halinde yer almaktadır.

·       Yurt İçinde Düzenlenen Uluslararası Fuarlara İlişkin Tebliğ (İthalat: 2024/1)

·       Harp Silahları ile Bunların Aksam ve Parçalarının İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2024/2)

·       Radyoaktif Maddeler ile Bunların Kullanıldığı Cihazların İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2024/3)

·       Yüksek Yoğunluklu Tatlandırıcıların İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2024/4)

·       Haritalar ve Harita Bilgisi İçeren Eşyanın İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2024/5)

·       Genelleştirilmiş Tercihler Sistemine İlişkin Tebliğ (İthalat: 2024/6)

·       Karayolu Taşıt Araçlarının İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2024/7)

·       Sivil Hava Taşıtlarının İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2024/8)

·       Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Eşya İthalatına İlişkin Tebliğ (İthalat: 2024/9)

Tebliğ hükümleri Ticaret Bakanı tarafından yürütülecek olup 01.01.2024 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Tebliği Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.