2023 Yılı İthalat Tebliğleri Yayımlanmıştır. (3)

Yayınlanma Tarihi: 06 Ocak 20232023 Yılı İthalat Tebliğleri Yayımlanmıştır. (3)

31.12.2022 tarihli ve 32060 (3. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’ de 2023 Yılı İthalat Tebliğleri yayımlanmıştır.

Söz konusu Tebliğler aşağıda maddeler halinde yer almaktadır.

·       Kamu Kurum ve Kuruluşları Tarafından Yapılacak İthalatta Alınacak İzin Hakkında Tebliğ (İthalat: 2023/15)

·       Gübre İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2023/16)

·       Kimyasal Silahlar Sözleşmesi Ekinde Yer Alan Kimyasal Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2023/17)

·       Askıya Alma Sistemine İlişkin Tebliğ (İthalat: 2023/18)

Tebliğ hükümleri Ticaret Bakanı tarafından yürütülecek olup, 01.01.2023 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Tebliği Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.