2023 Yılı için Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğleri Yayımlanmıştır. (5)

Yayınlanma Tarihi: 06 Ocak 20232023 Yılı için Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğleri Yayımlanmıştır. (5)

31.12.2022 tarihli 32060 Sayılı Resmi Gazete ’de (4. Mükerrer) Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğleri Yayımlanmıştır.

Söz konusu Tebliğler aşağıda maddeler halinde yer almaktadır:

·       Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatında ve İthalatında Ticari Kalite Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2023/21)

·       Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Metal Hurdaların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2023/23)

·       Pamukların Kontrolüne İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2023/24)

·       Araç Parçalarının İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2023/25)

Tebliğ hükümleri Ticaret Bakanı tarafından yürütülecek olup, Pamukların Kontrolüne İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2023/24)’in 21 inci maddesinin dördüncü fıkrası ve 29 uncu maddesinin altıncı fıkrası 1/8/2023 tarihinde yürürlüğe girecek, aynı tebliğin diğer hükümleri ve geri kalan sıralanmış tüm tebliğler 01.01.2023 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Tebliğleri Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.