2022/19 Sayılı Atık İthalatı Uygulama Genelgesi Yürürlükten Kaldırılarak 2024/1 Sayılı Atık İthalatı Uygulama Genelgesi Yayımlanmıştır.

Yayınlanma Tarihi: 19 Mart 20242022/19 Sayılı Atık İthalatı Uygulama Genelgesi Yürürlükten Kaldırılarak 2024/1 Sayılı Atık İthalatı Uygulama Genelgesi Yayımlanmıştır.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 02.01.2024 tarihli “Atık İthalatı Uygulamaları” konulu Genelge yayımlanmıştır.

Söz konusu Genelge ile Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği kapsamında ithaline izin verilen bazı tehlikesiz atıkların ithalatını yapacak atık geri kazanım/geri dönüşüm tesislerine düzenlenecek olan Atık İthalatçısı Kayıt Belgesi ve Kota Formu ile ithal edilecek atıkların özelliklerine ilişkin usul ve esaslar belirtilmiştir.

Bu kapsamda Atık ithalatçılarının, Atık İthalatçısı Tesis İnceleme Raporu, Atık İthalatçısı Kayıt Belgesi ve Uygunluk Yazısını temin etmekle yükümlü olduğu belirtilmiş; bu bilgilerin ilgili kurumlara iletilmesi gerektiği belirtilmiş olup Genelgeye aykırı davrananların Atık Kayıt Belgesinin iptal edileceği, kota miktarı aşımında ise bir sonraki yıl için kota hesaplamasında %10 daha az kota uygulanacağı gibi yaptırımların uygulanacağı belirtilmiştir.

Buna ek olarak, bu genelge yürürlüğe girmeden önce çıkış ülkesinde taşıma belgesi düzenlenmiş veya gümrük mevzuatına uygun olarak sunulmuş atıkların ithalatında eski belgelerin geçerliliğinin devam edeceği, ancak ithal edilen miktarın fiili ithalatın yapıldığı yılın kotasından düşürüleceği belirtilmiş olup, aynı şekilde, banka teminatı veren tesislerin üretim kapasitelerinde değişiklik olmadığı sürece, teminatların süresi doluncaya kadar geçerli olacağı, ancak teminat mektubu miktarında eksiklik olduğu durumda ek teminat mektubu sunulması gerektiği geçici madde olarak belirtilmiştir.

Genelge 01.01.2024 tarihinde yürürlüğe girer.

Söz konusu Genelgeyi bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.