2022 Yılının İlk Yarısında Yürürlük Süresi Dolan Dampinge Karşı Önlemler ve 2023 Yılının İlk Yarısında Süresi Dolacak Mevcut Dampinge Karşı Önlemler İlan Edilmiştir

Yayınlanma Tarihi: 18 Ağustos 202204.08.2022 tarihli ve 31393 sayılı Resmi Gazete’de İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2022/22) yayımlanmıştır.

Söz konusu tebliğ ile İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğin 35 inci maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde; kesin önlemlerin, yürürlüğe girme tarihlerinden veya damping veya sübvansiyon incelemesi ile zarar incelemesini birlikte kapsayan en son gözden geçirme soruşturmasının sonuçlandığı tarihten itibaren 5 yıl sonra yürürlükten kalkacağı belirtilmiş olup; bu kapsamda aşağıdaki tabloda belirtilen eşyalar için dampinge karşı kesin önlemin karşısında gösterildiği tarihte sona erdiği belirtilmiştir.

Önlemin Yayımlandığı Tarihteki Pozisyon Numarası

Önlemin Yayımlandığı Tarihteki Eşya Tanımı

Menşe Ülke

Önlemin Yayımlandığı Resmî Gazete Tarih ve Sayısı

Tebliğ No

Önlemin Bitiş Tarihi

4804.11.11.10.00

Birinci elyaf yüzey (kraftlayner) kağıtları

Amerika Birleşik Devletleri

7/3/2017

30000

2017/1

14/4/2022

4804.11.15.10.00

Birinci elyaf yüzey (kraftlayner) kağıtları

4804.11.90.10.11

m2 ağırlığı 150 gr. dan az olanlar

4804.11.90.10.12

m2 ağırlığı 150 gr. veya daha fazla, fakat 175 gr. dan az olanlar

2905.42.00.00.00

Pentaeritritol (pentaeritrit)

Çin Halk Cumhuriyeti

14/5/2017

30066

2017/12

14/5/2022

 

Buna ek olarak aşağıdaki tabloda yer alan dampinge karşı önlemlerin yürürlükte kalma sürelerinin, 5 inci maddede belirtilen esaslar çerçevesinde bir nihai gözden geçirme soruşturması açılmaması halinde karşılarında belirtilen tarihlerde sona ereceği belirtilmiştir.

 

Önlemin Yayımlandığı Tarihteki Pozisyon Numarası

Önlemin Yayımlandığı Tarihteki Eşya Tanımı

Menşe Ülke

Önlemin Yayımlandığı Resmî Gazete Tarih ve Sayısı

Tebliğ No

Önlemin Bitiş Tarihi

2836.99.90.10.00

Sodyum Perkarbonatlar

Almanya Federal Cumhuriyeti

2/3/2018

30348

2018/7

2/3/2023

İsveç Krallığı

6911.10.00.00.11

Beyaz olanlar

Çin Halk Cumhuriyeti

3/3/2018

30349

2018/6

3/3/2023

6911.10.00.00.12

Tek renkli olanlar

6911.10.00.00.19

Diğerleri

6912.00.21.00.00

Adi topraktan olanlar

6912.00.23.00.00

Greden olanlar

6912.00.25.00.11

Beyaz olanlar

6912.00.25.00.12

Tek renkli olanlar

6912.00.25.00.19

Diğerleri

6912.00.29.00.00

Diğerleri

8415.10.90.00.00

Yalnız duvar tipi split klimalar

Çin Halk Cumhuriyeti

8/3/2018

30354

2018/5

8/3/2023

8415.90.00.90.11

Yalnız duvar tipi split klimaların dış üniteleri (değişken soğutucu debili split klima sistemleri dış ünitesi hariç)

8415.90.00.90.12

Yalnız duvar tipi split klimaların iç üniteleri

4804.11.11.10.00

Birinci elyaf yüzey (kraftlayner) kağıtları

Finlandiya

19/4/2018
30396

2018/12

19/4/2023

4804.11.15.10.00

Birinci elyaf yüzey (kraftlayner) kağıtları

Rusya

4804.11.90.10.11

m2 ağırlığı 150 gr. dan az olanlar

Polonya

4804.11.90.10.12

m2 ağırlığı 150 gr. veya daha fazla, fakat 175 gr. dan az olanlar

Brezilya

5503.20.00.00.00

Poliesterlerden

Güney Kore

20/4/2018

30397

2018/13

20/4/2023

Endonezya

7307.19

Diğerleri

Çin Halk Cumhuriyeti

21/4/2018
30398

2018/15

21/4/2023

Brezilya

Bulgaristan

Endonezya

Hindistan

Tayland

4412.10

Kontrplaklar

Çin Halk Cumhuriyeti

22/5/2018

30428

2018/18

22/5/2023

4412.31

4412.33

4412.34

4412.39

6802.23

Granit

Çin Halk Cumhuriyeti

24/5/2018

30430

2018/19

24/5/2023

6802.93

9613.80.00.00.11

Ateşleyiciler (yalnız gazlı fırın ve ocaklarda ateşleme sistemi olarak kullanılanlar)

Çin Halk Cumhuriyeti

19/6/2018

30453

2018/22

19/6/2023

 

Tebliğ hükümleri Ticaret Bakanı tarafından yürütülecek olup, 04.08.2022 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu tebliği Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.