2022 Yılının İkinci Yarısında Yürürlük Süresi Dolan ve 2023 Yılının İkinci Yarısında Süresi Dolacak Mevcut Dampinge Karşı Önlemler Belirtilmiştir.

Yayınlanma Tarihi: 24 Şubat 20232022 Yılının İkinci Yarısında Yürürlük Süresi Dolan ve 2023 Yılının İkinci Yarısında Süresi Dolacak Mevcut Dampinge Karşı Önlemler Belirtilmiştir.

27.01.2023 tarihli ve 32086 sayılı Resmi Gazete’de “İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2023/6)” yayımlanmıştır.

Söz konusu Tebliğ ile 2022 yılının ikinci yarısında yürürlük süresi dolan dampinge karşı önlemler ve nihai gözden geçirme soruşturması açılmaması halinde 2023 yılının ikinci yarısında yürürlük süresi dolacak mevcut dampinge karşı önlemler belirlenmiştir.

Bu kapsamda 2022 yılının ikinci yarısında yürürlük süresi sona eren dampinge karşı önlemler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Önlemin Yayımlandığı Tarihteki Pozisyon Numarası

Önlemin Yayımlandığı Tarihteki Eşya Tanımı

Menşe Ülke

Önlemin Yayımlandığı Resmî Gazete Tarih ve Sayısı

Tebliğ No

Önlemin Bitiş Tarihi

8413.40.00.00.00

8705.90.30.00.00

Beton Pompaları

Beton Pompaları Taşıtları

Kore Cumhuriyeti

12.7.2017
30122

2017/18

12.7.2022

Çin Halk Cumhuriyeti

5811.00
(5811.00.00.07.00,
5811.00.00.09.00,
5811.00.00.92.00,
5811.00.00.93.00 hariç)

Kapitoneli Mensucat

Çin Halk Cumhuriyeti

20.10.2017
30216

2017/22

20.10.2022

2917.32.00.00.00

Dioktil ortoftalatlar
(dioktil ftalat)

Kore Cumhuriyeti

20.10.2017
30216

2017/23

20.10.2022

2917.39.95.90.13

Dioktil tereftalat

Kore Cumhuriyeti

20.10.2017
30216

2017/24

20.10.2022

 

Buna ek olarak, 2023 yılının ikinci yarısında yürürlük süresi sona erecek dampinge karşı önlemler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Önlemin Yayımlandığı Tarihteki Pozisyon Numarası

Önlemin Yayımlandığı Tarihteki Eşya Tanımı

Menşe Ülke

Önlemin Yayımlandığı Resmî Gazete Tarih ve Sayısı

Tebliğ No

Önlemin Bitiş Tarihi

6902.10.00.10.11

Kromit ateş tuğlalar

Çin Halk Cumhuriyeti

5.9.2018
30526

2018/28

5.9.2023

6902.10.00.10.12

Magnezit ateş tuğlalar

6902.10.00.10.13

Krom magnezit ateş tuğlalar

6815.91

Magnezit, dolomit veya kromit içerenler (dolomit içerenler hariç; magnezyum oksit esaslı, 3 mm ile 30 mm arası kalınlıklarda yapı levhaları hariç)

5402.33

Poliesterlerden Tekstüre İplikler

Çin Tayvanı

8.9.2018
30529

2018/29

8.9.2023

Hindistan Cumhuriyeti

4007.00

Vulkanize edilmiş kauçuktan iplik ve ipler

Tayland

8.9.2018
30529

2018/30

8.9.2023

4010.32.00.00.00

4010.34.00.00.00

4010.39.00.00.00

Dış çevresi 60 cm.yi geçen fakat 180 cm.yi geçmeyen, kesiti trapez şeklinde (V-kolanlar) olan (V-yivli olanlar hariç) sonsuz transmisyon kolanları Dış çevresi 180 cm.yi geçen fakat 240 cm.yi geçmeyen, kesiti trapez şeklinde (V-kolanlar) olan (V-yivli olanlar hariç) sonsuz transmisyon kolanları  Yalnız "Kesiti trapez şeklinde (V-Kolanlar) olan (V-yivli olanlar hariç) sonsuz transmisyon kolanları"

Çin Halk Cumhuriyeti

16.10.2018
30567

2018/35

16.10.2023

Hindistan

Vietnam

5503.20.00.00.00

Poliesterlerden

Çin Halk Cumhuriyeti

20.10.2018
30571

2018/36

20.10.2023

8311.20.00.00.00

Adi metallerden içi doldurulmuş teller (elektrikli ark kaynağı yapmak için)

Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti

27.10.2018
30578

2018/39

27.10.2023

3903.19.00.00.00

Diğerleri

İran İslam Cumhuriyeti

31.12.2018
30642
(4. Mükerrer)

2018/40

31.12.2023

7306.40.20.90.00

Diğerleri

Çin Tayvanı

31.12.2018
30642
(4. Mükerrer)

2019/3

31.12.2023

7306.40.80.90.00

Diğerleri

Çin Halk Cumhuriyeti

7306.61.10.00.00

Paslanmaz çelikten olanlar

55.13

Sentetik devamsız liflerden dokunmuş mensucat (ağırlık itibariyle %85’ten az, m2 ağırlığı 170 gr.ı geçmeyen esas itibariyle veya sadece pamukla karışık sentetik devamsız lif içerenler)

Çin Halk Cumhuriyeti

31.12.2018
30642
(4. Mükerrer)

2019/4

31.12.2023

55.14

Sentetik devamsız liflerden dokunmuş mensucat (ağırlık itibariyle %85’ten az, m2 ağırlığı 170 gr.ı geçen esas itibariyle veya sadece pamukla karışık sentetik devamsız lif içerenler)

55.15

Sentetik devamsız liflerden diğer dokunmuş mensucat

55.16

Suni devamsız liflerden dokunmuş mensucat

 

Tebliğ hükümleri Ticaret Bakanı tarafından yürütülecek olup yayımı tarihinde (27.01.2023) yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Tebliği Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.Bottom of Form