2022 Yılı İthalat Tebliğleri Yayımlanmıştır.(1)

Yayınlanma Tarihi: 19 Ocak 202231.12.2021 tarihli ve 31706 (3. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’ de 2022 Yılı İthalat Tebliğleri yayımlanmıştır.

Söz konusu tebliğler aşağıda maddeler halinde yer almaktadır.

·       Yurt İçinde Düzenlenen Uluslararası Fuarlara İlişkin Tebliğ (İthalat: 2022/1)

·       Harp Silahları ile Bunların Aksam ve Parçalarının İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2022/2)

·       Radyoaktif Maddeler ile Bunların Kullanıldığı Cihazların İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2022/3)

·       Yüksek Yoğunluklu Tatlandırıcıların İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2022/4)

·       Haritalar ve Harita Bilgisi İçeren Eşyanın İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2022/5)

·       Genelleştirilmiş Tercihler Sistemine İlişkin Tebliğ (İthalat: 2022/6)

·       Karayolu Taşıt Araçlarının İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2022/7)

·       Sivil Hava Taşıtlarının İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2022/8)

·       Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Eşya İthalatına İlişkin Tebliğ (İthalat: 2022/9)

·       Banknot ve Benzeri Kıymetli Evraka Mahsus Kâğıtların İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2022/10)