2022 Yılı İçin Alınacak Geri Kazanım Katılım Payı Tutarları Belirlenmiştir.

Yayınlanma Tarihi: 19 Ocak 202231.12.2021 tarihli ve 31706 sayılı Resmi Gazete’ de 2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Alınacak Geri Kazanım Katılım Payı Tutarlarına İlişkin Tebliğ (2022/1) yayımlanmıştır. 

Söz konusu tebliğ ile, 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun EK-11 inci maddesine istinaden yurt içinde piyasaya arz edilen 2872 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı listede yer alan ürünlerden poşetler için satış noktalarından, diğer ürünler için piyasaya sürenlerden/ithalatçılardan tahsil edilecek geri kazanım katılım payı tutarları anılan 2872 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı liste ile belirlendiği belirtilmiştir.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanarak 27/11/2021 tarihli ve 31672 sayılı  Resmî Gazete’ de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 533) uyarınca 2021 yılı için yeniden değerleme oranının %36,20 olarak tespit ve ilan edildiği belirtilmiştir.

 

Bu duruma istinaden, 2872 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı listede yer alan geri kazanım katılım payı tutarlarının 1/1/2022 tarihinden itibaren ekli tabloda belirtilen miktarlarda uygulanacağı belirtilmiştir.

 

Söz konusu tebliği ve ekli tabloyu Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.