2020 ve 2021 Yıllarının İlk Yarısında Süresi Dolan ve Dolacak Olan Dampinge Karşı Önlemlerin İlanı

Yayınlanma Tarihi: 30 Temmuz 2020Ticaret Bakanlığı tarafından 24.07.2020 tarihli ve 31195 sayılı Resmi Gazete’ de 2020/15 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ yayımlanmıştır.

Söz konusu tebliğ İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelikten oluşan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Mevzuat hükümleri çerçevesinde 2020 yılının ilk yarısında yürürlük süresi dolan dampinge karşı önlemlerin ilanı ile 2021 yılının ilk yarısında süresi dolacak mevcut dampinge karşı önlemlerin ilanını kapsamaktadır. Konuya ilişkin alınan kararlar aşağıda belirtilmiştir.

Ø    Tabloda yer alan dampinge karşı önlemlerin yürürlükte kalma süresi, 5 inci maddede belirtilen esaslar çerçevesinde karşısında belirtilen tarihte sona erdiği belirtilmiştir.


           

Ø  Tabloda yer alan dampinge karşı önlemlerin yürürlükte kalma süreleri, 5 inci maddede belirtilen esaslar çerçevesinde bir nihai gözden geçirme soruşturması açılmaması halinde karşılarında belirtilen tarihlerde sona ereceği belirtilmiştir.


     


Tebliğ hükümleri Ticaret Bakanı tarafından yürütülecek olup, yayım tarihinde (24.07.2020) yürürlüğe girecektir.

Söz konusu tebliği Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.