2019 Yılı İçin Alınması Gereken Tesis Kurma Uygunluk Belgesi, Proje Tadilatı Uygunluk Belgesi Ve Bandrol Hizmet Bedelleri

Yayınlanma Tarihi: 16 Ocak 2019Özet: 9 Ocak 2019 tarihli ve 30650 sayılı Resmi Gazete 'de Tütün Mamullerinin Üretim ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 23.Maddesinin, Puro VE Sigarillo İthalatı, Fiyatının Belirlenmesi ve Yurt İçinde Pazarlanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kararın 6. Maddesinin, Makaron Üretimi ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 23. Maddesinin, Yaprak Sigara Kağıdı Üretimi ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 23.Maddesinin Uygulanması ile İlgili 2019/2 numaralı Tebliğ yayımlandı.

Açıklamalar

Yayımlanan bu tebliğ ile alınması gereken Tesis Kurma Uygunluk Belgesi, Proje Tadilatı Uygunluk Belgesi ve Bandrol Hizmet bedelleri 2019 yılı için belirlenen fiyatlar aşağıdaki gibidir.

  • Sigara üretim tesislerinde, Tesis Kurma Uygunluk Belgesi için, her 100milyon sigara üretim kapasitesi başına ve Proje Tadilatı Uygunluk Belgesinde, her 100milyonluk sigara üretim kapasitesinin artışına neden olacak proje değişiklileri için ücret 18.183TL'dir.

  • Diğer tütün mamulleri üretiminde, Tesis Kurma Uygunluk Belgesi için, her bir tonluk üretim kapasitesi için ve Proje Tadilatı Uygunluk Belgesinde, bu üretim kapasitesinin her bir tonluk kapasite artışına neden olacak proje değişiklikleri için ücret 220TL'dir. Bandrollerin her 1000 adedi için ise (basım maliyeti hariç) hizmet bedeli olarak 3,40TL'dir.

  • Puro ve Sigarillo İthalatı Yetki Belgesi ücreti için 105.591TL, bu belgenin yıllık olarak süresini uzatımı 8.864TL'dir.

  • Makaron İthalatı Uygunluk Belgesi 3.417TL'dir. Makaron üretim tesislerinde, Tesis Kurma Uygunluk Belgesi için her 100milyon makaron üretim kapasitesi başına ücret 18.183TL'iken Proje Tadilatı Uygunluk Belgesi için her 100milyon makaron üretim kapasitesi artışına neden olacak proje değişiklikleri için ücret 3.405TL'dir. Piyasaya Arz Uygunluk Belgesi için her Piyasaya Arz Uygunluk belgesinden alınacak ücret 3.417TL'iken bandrollerin her 1000 adedi için satış hizmet bedeli olarak (basım maliyeti hariç) ücret 17,07'dir.

  • Yaprak sigara kağıdı üretim tesislerinde, Tesis Kurma Uygunluk Belgesi için, her yüz milyon adet yaprak sigara kağıdı üretim kapasitesi başına ve Proje Tadilatı Uygunluk Belgesi için bu üretim kapasitesinin artışına neden olacak proje değişiklikleri için ücret 9.558 TL'dir.

  • Yaprak Sigara Kağıdı İthalatı Uygunluk Belgesi 3.417 TL'dir. Piyasaya Arz Uygunluk Belgesi karşılığında bu hizmetler için her bir Piyasaya Arz Uygunluk Belgesi ücreti 3.417 TL' iken her bin adet yaprak sigara kağıdı için satış hizmet bedeli olarak 0,71 TL'dir.

Tebliğ hükümleri Tarım ve Orman Bakanlık'ı tarafından yürütülecek olup, 01.01.2019 tarihinden itibaren geçerli olup 09.01.2019 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Ek- Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 23'üncü Maddesinin, Puro Ve Sigarillo İthalatı, Fiyatının Belirlenmesi Ve Yurt İçinde Pazarlanmasına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Kararın 6'ncı Maddesinin, Makaron Üretimi Ve Ticaretine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 23'üncü Maddesinin, Yaprak Sigara Kağıdı Üretimi Ve Ticaretine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 23'üncü Maddesinin Uygulanması İle İlgili Tebliğ (Tebliğ No: 2019/2)​

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.