2018/11799 Sayılı Kararda Menşe İspatı

Yayınlanma Tarihi: 16 Temmuz 2020Gümrükler Genel Müdürlüğü’ nün 55655618 sayılı, 08.07.2020 tarihli ve 2018/11799 Sayılı Kararda Menşe İspatı konulu yazısı yayımlanmıştır.

Söz konusu yazı ile AB’den gelerek A.TR dolaşım belgesi olmaksızın serbest dolaşıma giren 2018/11799 sayılı Karar kapsamındaki eşya için özetle aşağıdaki hususlar belirtilmiştir.

1. Eşyanın söz konusu Karar’ın 2/1 inci maddesinde sayılan ülkeler menşeli olmadığını tevsik eden bir menşe şahadetnamesi serbest dolaşıma giriş beyannamesinin tescili sırasında beyanname ekinde yer alıyorsa, A.TR dolaşım belgesinin sonradan gümrük idaresine ibraz edilmesi durumunda, eşya için “Diğer Ülkeler” oranında tahsil edilen gümrük vergisi ve buna tekabül eden vergilerin geri verilmesi gerektiği belirtilmiştir.

2. A.TR dolaşım belgesiyle birlikte eşyanın söz konusu Karar’ın 2/1 inci maddesinde sayılan ülkeler menşeli olmadığını tevsik eden bir menşe şahadetnamesinin beyannamenin tescil tarihinden itibaren altı aylık süreyi aşmamak koşuluyla gümrük idaresine sonradan ibraz edilmesi halinde, eşya için “Diğer Ülkeler” oranında tahsil edilen gümrük vergisi ve buna tekabül eden vergilerin geri verilmesi gerektiği belirtilmiştir.

3. A.TR dolaşım belgesinin gümrük idaresine sonradan ibraz edildiği esnada eşyanın menşeinin menşe şahadetnamesi ile tevsik edilmediği durumda ise eşyanın menşeinin beyannamede ne şekilde beyan edildiğine bakılmaksızın tahsil edilmesi gereken EMY’nin Karardaki en yüksek had üzerinden hesaplanarak EMY ve buna tekabül eden vergilere ilişkin ek tahakkuk çıkarılması ve tahsil edilmesi gerektiği belirtilmiştir.

Ayrıca, EMY ve buna tekabül eden vergilerin tahsil edilmesini müteakip “Diğer Ülkeler” oranında tahsil edilen gümrük vergisi ve buna tekabül eden vergilerin geri verilmesi gerektiği belirtilmiştir.

Yazı, Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanmıştır.

Söz konusu Yazıyı Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.