2018 Aralık Ayına Ait Bazı İzin Belgelerinin Listelerinde Değişiklik Yapıldı

Yayınlanma Tarihi: 16 Ocak 2019Özet: 12 Ocak 2019 tarihli ve 30653 sayılı Resmi Gazete 'de 2018 yılı Aralık ayına ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi, Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi, Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi, Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi'ne ilişkin tebliğler ve Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi tebliği yayımlandı.

Açıklamalar

Söz konusu tebliğlerin izin belgelerine ait olan listelerde değişikliler yapılmış. Yapılan değişiklerle ilişkin listeleri bülten eklinde bulabilirsiniz.

Tebliğ hükümleri Ticaret Bakanı tarafından yürütülecek olup, yayımı tarihinde (12.01.2019) tarihinde yürürlüğe girer.

Ek 1- Aralık ayına ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi

Ek 2- Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi

Ek 3- Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi

Ek 4- Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi

Ek- Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.