2014/17 Sayılı Genelge’nin Ek-1 Hava Ulaştırmacılığında Kullanılan Eşya (Donatım ve İşletme Malzemesi) Başlıklı Listesinde Değişiklik Yapılmıştır

Yayınlanma Tarihi: 12 Mayıs 2022Gümrükler Genel Müdürlüğü’ nün 74312571 numaralı, 06.05.2022 tarihli ve 2022/10 sayılı ‘’2014/17 Sayılı Genelge’ de Değişiklik – GTİP Güncelleme’’ konulu genelgesi yayımlanmıştır.

Söz konusu genelge ile 18.07.2014 tarihli ve 2014/17 sayılı Genelge’nin Ek-1’inde bulunan Hava Ulaştırmacılığında Kullanılan Eşya (Donatım ve İşletme Malzemesi) başlıklı listesinden 2903.39.26.00.00 GTİP numaralı ve “1,1,1,2 - tetrafloretan (HFC-134-a)’’ ticari tanımlı ürünün çıkarıldığı belirtilmiş olup aşağıdaki tabloda GTİP numaraları ve açıklamaları verilen ürünlerin ilgili listeye eklendiği bildirilmiştir.

 

 

GTİP

Açıklama

2903.45.00.00.00

(Asiklik hidrokarbonların doymuş florlanmış türevleri)

- - 1,1,1,2 - tetrafloretan (HFC-134-a) ve 1,1,2,2 -tetrafloretan (HFC-134)
(Tek kullanımlık basınçlı kaplar içerisinde olanlar hariç)

2903.59.00.00.00

(Asiklik hidrokarbonların doymamış florlanmış türevleri)

- - Diğerleri

9402.90.00.00.19

(Tıpta, cerrahide, diş hekimliğinde ve veterinerlikte kullanılan mobilyalar
(ameliyat masaları, muayene masaları, kliniklerde kullanılmaya mahsus mekanik tertibatlı karyolalar, dişci koltukları), döndürme, yükseltme ve yatırma tertibatlı berber koltukları ve benzeri koltuklar; bu eşyaların aksam ve parçaları)

- - Diğerleri

9402.90.00.00.21

(Tıpta, cerrahide, diş hekimliğinde ve veterinerlikte kullanılan mobilyalar
(ameliyat masaları, muayene masaları, kliniklerde kullanılmaya mahsus mekanik tertibatlı karyolalar, dişci koltukları), döndürme, yükseltme ve yatırma tertibatlı berber koltukları ve benzeri koltuklar; bu eşyaların aksam ve parçaları)

- -Aksam ve parçalar

 

 

Genelge, Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanmıştır.

Söz konusu Genelgeyi Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.