2010/41 Sayılı Antrepoda Uzun Süre Bekleyen Eşyalara İlişkin Genelgede Değişiklik Yapıldı

Yayınlanma Tarihi: 27 Nisan 2021Gümrükler Genel Müdürlüğü’ nün E-40216608 numaralı, 23.04.2021 tarihli ve 2010/41 Sayılı Genelgede Değişiklik konulu yazısı yayımlanmıştır.

Söz konusu yazıda, 2010/41 sayılı Genelgenin sonuna aşağıda yer alan paragrafın eklendiği belirtilmiştir.

 

“Söz konusu eşyanın sahibi veya kanuni temsilcisi veya kanuni mirasçısına tebligat yapılamaması durumunda, eşya sahibinin bilinen son adresinin antrepo işleticisi tarafından gümrük idaresine sorulmasını müteakiben gümrük idaresince bildirilecek adrese tebligat yapılması, bu adrese yapılacak tebligattan da 30 gün içinde sonuç alınamaması halinde, eşya Kanunun 177 nci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi uyarınca tasfiye edilecektir.”

 

Yazı, Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanmıştır.

Söz konusu Yazıyı Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.