2008/1 Sayılı Dahilde İşleme Rejimi Hakkında Genelge’ de Değişiklik Yapılmıştır

Yayınlanma Tarihi: 27 Nisan 2022Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü’nün 11.04.2022 tarihli ve 73711294 sayılı (Genelge No:2008/1) Dahilde İşleme Rejimi Genelgesinde Değişiklik Yapılması konulu yazısı yayımlanmıştır.

Söz konusu 2008/1 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Hakkında Genelge’nin aşağıda paylaşılan 53. Maddesinin sonuna ekleme yapılmıştır.

53. madde:

DİR çerçevesinde bedelsiz ithalata (Tarım ürünlerindeki bedelsiz ithalat, Savunma Sanayi Projeleri kapsamında bedelsiz ithalat, tekstil ve konfeksiyon ürünlerinde her bir 8 (sekiz)'li bazda gümrük tarife istatistik pozisyonunda yer alan eşya için bir takvim yılı itibarıyla 200.000 ABD Dolarını aşan bedelsiz ithalat ile 8531.20.40 gümrük tarife istatistik pozisyonunda yer alan "Aktif matris sıvı kristal tertibatlı olanlar (LCD)" isimli maddenin bedelsiz ithalatı hariç olmak üzere) ilişkin talepler gümrük idarelerince sonuçlandırılacağından, DİİB düzenlenmesi esnasında kısmen de olsa bedelsiz ithalata konu eşyaya yer verilmez.

Eklenen metin:

Birinci fıkra kapsamında yer alan  eşyaların , dahilde işleme izin belgesi çerçevesinde ihraç edilen eşya veya söz konusu eşyaya ait olduğu anlaşılan parçaların yenilenmesi ve düzenli hale getirilmesi dahil olmak üzere tamir edilmesi amacıyla bedelsiz olarak ithal edilmesi durumunda buna karşılık yapılan bedelsiz ihracata ilişkin gümrük beyannamelerinin bundan sonra taahhüt kapatma işlemlerinde kullanılabileceği belirtilmiştir.

Söz konusu Genelgeyi Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz