20.01.2022 tarihli ve 31725 sayılı Resmi Gazete’ de İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2022/3) yayımlanmıştır

Yayınlanma Tarihi: 28 Ocak 202220.01.2022 tarihli ve 31725 sayılı Resmi Gazete’ de İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2022/3) yayımlanmıştır.

Söz konusu tebliğ ile 24.07.2015 tarihli ve 29424 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2015/35) ile Çin, Endonezya, Hindistan, Malezya ve Tayland menşeli bisikletlerde kullanılan bazı kauçuktan dış ve iç lastikler ve bunların aksam ve parça ithalatına yönelik yürürlüğe konulan dampinge karşı önlemlerin aşağıdaki tabloda gösterilen şekilde uygulanmaya devam edeceği belirtilmiştir.

GTİP

Madde Tanımı

Menşe Ülke

Üreticiler

Dampinge Karşı Önlem Tutarı (ABD doları/kg)

 

 

4011.50.00.00.00

Bisikletlerde kullanılan kauçuktan yeni dış lastikler

Çin Halk Cumhuriyeti

Tüm üreticiler

0,73

 

Hindistan

Tüm üreticiler

0,73

 

Tayland

Tüm üreticiler

0,73

 

Endonezya

PT Hung-A Indonesia

0,66

 

Diğerleri

0,73

 

Malezya

Everthrough Rubber Products Sdn. Bhd.

0,62

 

Diğerleri

0,73

 

4013.20.00.00.00

Bisikletlerde kullanılan kauçuktan iç lastikler

Çin Halk Cumhuriyeti

Tüm üreticiler

2,02

 

Hindistan

Tüm üreticiler

2,02

 

Tayland

Tüm üreticiler

2,02

 

Endonezya

PT Hung-A Indonesia

0,85

 

Diğerleri

1,49

 

Malezya

Everthrough Rubber Products Sdn. Bhd.

0,22

 

Diğerleri

1,55

 

8714.99.90.00.00

Diğerleri; aksam ve parçalar (yalnız 4011.50.00.00.00 GTİP'te yer alan dış lastikleri ihtiva eden bisiklet tekerlekleri, jantı hariç)

Çin Halk Cumhuriyeti

Tüm üreticiler

0,73

 

Hindistan

Tüm üreticiler

0,73

 

Tayland

Tüm üreticiler

0,73

 

Endonezya

PT Hung-A Indonesia

0,66

 

Diğerleri

0,73

 

Malezya

Everthrough Rubber Products Sdn. Bhd.

0,62

 

Diğerleri

0,73

 

Diğerleri; aksam ve parçalar (yalnız 4013.20.00.00.00 GTİP'te yer alan iç lastikleri ihtiva eden bisiklet tekerlekleri, jantı hariç)

Çin Halk Cumhuriyeti

Tüm üreticiler

2,02

 

Hindistan

Tüm üreticiler

2,02

 

Tayland

Tüm üreticiler

2,02

 

Endonezya

PT Hung-A Indonesia

0,85

 

Diğerleri

1,49

 

Malezya

Everthrough Rubber Products Sdn. Bhd.

0,22

 

Diğerleri

1,55

 

 

Tebliğ hükümleri Ticaret Bakanı tarafından yürütülecek olup, yayım tarihinde (20.01.2022) yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu tebliği ve ekleri bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.