20.01.2022 tarihli ve 31725 sayılı Resmi Gazete’ de İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2022/4) yayımlanmıştır.

Yayınlanma Tarihi: 28 Ocak 202220.01.2022 tarihli ve 31725 sayılı Resmi Gazete’ de İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2022/4) yayımlanmıştır.

Söz konusu tebliğ ile 25.07.2015 tarihli ve 29425 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2015/34) ile Çin, Endonezya, Tayland ve Malezya menşeli bazı motosiklet lastikleri, tekerlekler ve bunların aksam ve parça aksesuarlarının ithalatına yönelik yürürlüğe konulan dampinge karşı önlemlerin aşağıdaki tabloda gösterilen şekilde uygulanmaya devam edeceği belirtilmiştir.

GTP

Madde İsmi

Menşe Ülke

Üreticiler

Dampinge Karşı Önlem (CIF %)

4011.40

Motosikletlerde kullanılan kauçuktan yeni dış lastikler

ÇHC

Tüm Üreticiler

37

Endonezya

PT Hung-A Indonesia

0

Diğerleri

29

Tayland

Tüm Üreticiler

68

Malezya

Everthrough Rubber Products Sdn. Bhd.

19,6

Diğerleri

29

4013.90.00.00.11

Motosikletlerde kullanılan kauçuktan iç lastikler

ÇHC

Tüm Üreticiler

100

Endonezya

PT Hung-A Indonesia

19,6

Diğerleri

29

Tayland

Tüm Üreticiler

100

Malezya

Everthrough Rubber Products Sdn. Bhd.

19,6

Diğerleri

29

8714.10.30.00.00

Tekerlekler ve bunların aksam parça aksesuarları (yalnız 4011.40 GTP’de yer alan dış lastikleri ihtiva eden tekerlekler, jantı hariç)

ÇHC

Tüm Üreticiler

37

Endonezya

PT Hung-A Indonesia

0

Diğerleri

29

Tayland

Tüm Üreticiler

68

Malezya

Everthrough Rubber Products Sdn. Bhd.

19,6

Diğerleri

29

Tekerlekler ve bunların aksam parça aksesuarları (yalnız 4013.90.00.00.11 GTİP’de yer alan iç lastikleri ihtiva eden tekerlekler, jantı hariç)

ÇHC

Tüm Üreticiler

100

Endonezya

PT Hung-A Indonesia

19,6

Diğerleri

29

Tayland

Tüm Üreticiler

100

Malezya

Everthrough Rubber Products Sdn. Bhd.

19,6

Diğerleri

29

 

Tebliğ hükümleri Ticaret Bakanı tarafından yürütülecek olup, yayım tarihinde (20.01.2022) yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu tebliği ve ekleri bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.