18.10.2022 tarihli ve 31987 sayılı Resmi Gazete ’de İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2022/28) yayımlanmıştır.

Yayınlanma Tarihi: 11 Kasım 2022Söz konusu Tebliğ ile Çin Halk Cumhuriyeti menşeli cam elyafı takviye malzemeleri ithalatına yönelik olarak başlatılan ve İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen nihai gözden geçirme soruşturmasının tamamlanması neticesinde, yürürlükte olan dampinge karşı önlemlerin aşağıdaki tabloda gösterilen biçimde uygulanmasına devam edileceği belirtilmiştir.

Pozisyon No

Eşyanın Tanımı

Menşe Ülke

Firma

Dampinge Karşı Önlem (CIF %)

 

 

7019.11

Cam liflerinden uzunluğu 50 mm.yi geçmeyen kırpılmış iplikler

Çin Halk Cumhuriyeti

Chongqing Polycomp International Corporation(CPIC)

24,5

 

7019.12

Fitiller

 

7019.13

Diğer iplikler, şeritler

 

7019.14

Mekanik olarak bağlanmış takviye tabakaları

 

7019.15

Kimyasal olarak bağlanmış takviye tabakaları

 

7019.19

Diğerleri

 

7019.90.00.10.00

Dokumaya elverişli liflerden (boru ve tüplerin izolasyonuna mahsus kokiller ve mahfazalar hariç; taşlama ve kesici disklerde kullanılan delikli disk şeklindeki cam dokuma hariç)

Diğerleri

35,75

 

7019.90.00.30.00

Cam liflerden keçe

 

Buna ek olarak 7019.31 takviye tabakaları için yürütülen dampinge karşı önlemin yürürlükten kaldırıldığı belirtilmiştir.

Tebliğ hükümleri Ticaret Bakanı tarafından yürütülecek olup, yayımı tarihinde (18.10.2022) yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Tebliği Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.Bottom of Form