1206 Tarife Pozisyonunda Yer Alan Bazı Eşyaların İthalatında Gözetim Uygulamasında Değişiklik

Yayınlanma Tarihi: 17 Mart 2020Özet: 08.03.2020 tarihli ve 31062 sayılı Resmî Gazete ’de 2017/4 No.lu İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlandı. 

Açıklamalar

Yayımlanan bu tebliğ ile 1206 gümrük tarife pozisyonu altında yer alan  “Ayçiçeği tohumu (kırılmış olsun olmasın); Çerezlik olanlar) cinsi eşyaların daha önce kilo başına 1.500 ABD doları olan gözetim bedeli, aşağıda yer alan tablodaki gibi değiştirilmiştir​.

 

Tebliğ hükümleri, Ticaret Bakanı tarafından yürütülecek olup, yayım tarihinde (08.03.2020) yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Tebliği Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.