12. Fasıl Başlıklı Tabloda Uygulanan Toplu Konut Fonu Yükseltildi

Yayınlanma Tarihi: 15 Eylül 202009.09.2020 tarihli ve 31239 sayılı Resmi Gazete 'de İthalat Rejimi Kararına Ek Karar yayımlanmıştır.

Söz konusu karar ile 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına eki I sayılı listede yer alan "12. FASIL" başlıklı tablonun sonunda yer alan “(11) 24 EUR/100 kg/net (Bosna-Hersek, Kosova ve Singapur hariç) Toplu Konut Fonu uygulanır” ibaresi "(11) Gümrük vergisi oranları ile birlikte 32 EUR/100 kg/net (Bosna-Hersek, Kosova ve Singapur hariç) Toplu Konut Fonu uygulanır." olarak değiştirilmiştir.

Karar hükümleri Ticaret Bakanı tarafından yürütülecek olup, yayım tarihini izleyen 15 inci gün (24.09.2020) yürürlüğe girecektir.

Söz konusu Kararı Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.