1055 kodlu TPS-MSB-KDV İstisna Belgesi Başvurularının Yapılması, İznin Verilmesi ve Kullanılmasına İlişkin İşlemler Belirtilmiştir

Yayınlanma Tarihi: 17 Şubat 2022Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü’ nün 71315669 sayılı, “Genelge-Milli Savunma Bakanlığı-KDV İstisna Belgesi” konulu genelgesi (2022/2) yayımlanmıştır.

Söz konusu genelge ile, Milli Savunma Bakanlığı ve ilgili Kuvvet Komutanlıkları tarafından düzenlenen ve onaylanan KDV İstisna Belgelerinin Tek Pencere Sistemine alınmasına ilişkin çalışmaların  tamamlandığı ve bu kapsamda, 1055 kodlu TPS-MSB-KDV İstisna Belgesi başvurularının yapılması, iznin verilmesi ve kullanılmasına ilişkin işlemlerin aşağıdaki şekilde gerçekleştirilmesi gerektiği belirtilmiştir;

 

·       Yükümlüsünce E-Devlet Kapısı üzerinden giriş yapılarak Tek Pencere Sistemi Portalı kullanılarak oluşturulan başvurunun, Milli Savunma Bakanlığı’nın ilgili birimine gönderileceği,

 

·       Herhangi bir eksiklik veya hata bulunmadığı tespit edilen başvurular ile tespit edilen eksiklik ve/veya hataların yükümlüsünce giderildiği anlaşılan başvuruların ilgili birim tarafından incelenmek üzere kabul edileceği,

 

 

·       Kabul edilen başvurunun uygun bulunması halinde, ilgili birim tarafından onaylanacağı ve sistem tarafından 23 haneli e-belgenin üretileceği,

 

·       23 haneli olarak üretilen e-belge numarası/ilgili belge satırının (Örnek: E-Belge No: 16545419881002000000392/1) ilgili gümrük beyannamesinin 44 no.lu kutusunda “Belge Referans No” ve “Belge Tarihi” alanlarında beyan edileceği,

 

 

·       E-Belgeye ilişkin bilgiler elektronik ortamda gümrük beyannamesinde beyan edileceğinden, gümrük beyanname ekinde, kâğıt ortamında düzenlenmiş ıslak imzalı belge aranmayacağı,

 

belirtilmiştir.

Söz konusu genelgeyi Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.