%10 Emsal Navlun Beyan Edilen 5000 Kg üstü Beyannamelerde Taşıma İle İlgili Belgelerin Sorgulanacağı Belirtilmiştir.

Yayınlanma Tarihi: 08 Mart 2022Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü’nün  22.01.2022 tarihli, 72152214 sayılı ve “9443-2022/08 (Emsal Navlun)” konulu yazısı yayımlanmıştır.

Bilindiği üzere Gümrük Yönetmeliğinin fiilen ödenen veya ödenecek olan fiyata ilave edilecek unsurlar başlıklı 51.madde 9.fıkrasında belirtildiği üzere Navlun makbuzu ve/veya sigorta poliçesinin ibraz edilemediği durumlarda gerekçelerini belirten dilekçe sunulmakta ve  FOB kıymetinin %10 unun navlun ve %3 ünün sigorta bedeli olarak emsal bir beyan yapılabilmektedir. Ancak, 71.08 tarife pozisyonunda yer alan eşyanın sigorta poliçesi veya navlun faturasının ibraz edilememesi halinde, vergi kaybı olmaması kaydıyla, işlemler eşyanın faturasında belirtilen teslim şekli esas alınarak tekemmül ettirilir." Hükmüne amirdir.

Yukarıda belirtilen hükümden yola çıkılarak yayımlanan yazı ile KDS veri tabanı üzerinde 01.01.2021 tarihinden itibaren %10 emsal navlun beyan edilen 5000 Kg üstü beyannamelerin sorgulandığı belirtilmiş olup,  salgın nedeniyle navlun ücretlerinde yüksek artışlar da dikkate alındığında %10 emsal navlun kıymet beyanında bulunulan ekli liste muhteviyatı beyannamelerde vergi kaybı olma şüphesi bulunduğundan taşıma ile ilgili belgelerin, taşıyıcı firma veya acentalara sorulması ve Bölge Müdürlüğü Kontrol Şubeleri tarafından incelenmesi ve sonucundan bilgi verilmesi gerektiği belirtilmiştir.

Yazı, Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanmıştır.

Söz konusu yazıyı bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.