08.10.2022 tarihli ve 31977 sayılı Resmi Gazete ’de İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2022/25) yayımlanmıştır.

Yayınlanma Tarihi: 11 Kasım 2022Söz konusu Tebliğ ile Çin Tayvanı ve Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti menşeli olan bazı dış lastikler, iç lastikler ve tekerleklerin ithalatına yönelik olarak başlatılan nihai gözden geçirme soruşturmasının tamamlanması neticesinde, yürürlükte olan dampinge karşı önlemlerin aşağıdaki tabloda gösterilen biçimde uygulanmaya devam edilmesine karar verildiği belirtilmiştir

GTİP

Madde İsmi

Menşe Ülke

Dampinge Karşı Önlem (CIF Bedelin Yüzdesi)

4011.40

Motosikletlerde kullanılan kauçuktan yeni dış lastikler

Çin Tayvanı

6

Vietnam

29

4013.90.00.00.11

Motosikletlerde kullanılan kauçuktan iç lastikler

Çin Tayvanı

21

Vietnam

49

8714.10.30.00.00

Tekerlekler ve bunların aksam parça aksesuarları (yalnız 4011.40 GTİP’de yer alan dış lastikleri ihtiva eden tekerlekler, jantı hariç)

Çin Tayvanı

6

Vietnam

29

Tekerlekler ve bunların aksam parça aksesuarları (yalnız 4013.90.00.00.11 GTİP’de yer alan iç lastikleri ihtiva eden tekerlekler, jantı hariç)

Çin Tayvanı

21

Vietnam

49

 

Tebliğ hükümleri Ticaret Bakanı tarafından yürütülecek olup, yayımı tarihinde (08.10.2022) yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Tebliği Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.