0402 GTİP Başlığı Altında Yer Alan Yağlı ve Yağsız Süt Tozu İhracatı 31/12/2022 Tarihine Kadar Kısıtlanmıştır

Yayınlanma Tarihi: 07 Ekim 2022Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nün 7014328 sayılı, 16.09.2022 tarihli, “Süttozu İhracatı Hk.” konulu yazısı yayımlanmıştır.

Söz konusu yazıda,  önümüzdeki dönemde çiğ süt üretiminde sürdürülebilirliğin ve arz güvenliğinin sağlanması, üretici fiyatlarında istikrarın korunması amacıyla “0402” G.T.İ.P. başlığı altında ver alan yağlı ve yağsız süttozu ihracatı için, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Azerbaycan Cumhuriyeti, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçları ile Dahilde İşleme Rejimi (DİR) kapsamında ihraç edileceği, ancak bu hususlar dışında ihracatın 31.12.2022 tarihine kadar kısıtlandığı ve  bu tarihe kadar ki başlamış işlem niteliğinde olanlar hariç olmak üzere, Veteriner Sağlık Sertifikası düzenlenmemesi gerektiği belirtilmiştir.

Yazı, Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanmıştır.

Söz konusu Yazıyı Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.