0241 Kodlu Sanayi Sicil Belgesinin Taranarak Elektronik Ortamda Beyan Edilmesi Yeterli Olacaktır.

Yayınlanma Tarihi: 27 Şubat 20230241 Kodlu Sanayi Sicil Belgesinin Taranarak Elektronik Ortamda Beyan Edilmesi Yeterli Olacaktır.

Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 07.02.2023 tarihli ve 82500834 sayılı “Sanayi Sicil Belgesinin Gümrük Beyanları” konulu yazısı yayımlanmıştır.

Söz konusu Yazı ile gümrük beyannamesinde 0241 kodlu Sanayi Sicil Belgesi beyanı yapılması durumunda beyan edilen sanayi sicil belgesine ilişkin gerekli kontroller beyannamenin muayene aşamasında yapılacağı belirtilmiştir. Yapılan kontroller neticesinde sanayi sicil belgesinin geçerliliğinin bulunması ve ithalatçı/ihracatçı bilgisinin beyannamede yer alan bilgi ile uyumlu olması halinde beyanname işlemlerinin devamına izin verileceği izah edilmiştir.

Bu kapsamda söz konusu belgenin beyanname ekinde kağıt ortamında ibraz edilmesi veya taranmak suretiyle eklenmesine gerek bulunmadığı belirtilmiştir.

Söz konusu Yazıyı Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.