Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süreleri Uzatıldı

Yayınlanma Tarihi: 17 Mart 2020Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan 17 Mart 2020 tarihli ve 125 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile 31 Mart 2020 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2019 takvim yılına ait Yıllık Gelir Vergisi beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 30 Nisan 2020 Perşembe günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Ek- Vergi Usul Kanunu Sirküleri/125

Saygılarımızla,