2019 Yılı için Yeniden Değerleme Oranı Belirlendi

Yayınlanma Tarihi: 23 Aralık 201923 Aralık 2019 tarihli ve 30987 sayılı Resmi Gazete'de 512 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlanmıştır.

213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 298'inci maddesinin (B) fıkrasındaki hüküm uyarınca, yeniden değerleme oranı 2019 yılı için %22,58 (yirmi iki virgül elli sekiz) olarak tespit edilmiştir.

Bu oran, aynı zamanda 2019 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacaktır.

Saygılarımızla,