Şubat ve Mart Dönemine Ait Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süresi Uzatıldı

Yayınlanma Tarihi: 21 Nisan 2020Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 21.04.2020 tarihinde 129 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri yayımlanmıştır. Söz konusu Sirküler’e göre,  24 Nisan 2020 tarihine kadar verilmesi gereken 2020/Şubat ve 27 Nisan 2020 tarihine kadar verilmesi gereken 2020/Mart (vergilendirme dönemi üç aylık olan mükelleflerin 2020/Ocak-Şubat-Mart dönemi dâhil) dönemine ait Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri 28 Nisan Salı günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Saygılarımızla,