Mikro İhracatta Vergi Teşviklerine ilişkin Tebliğ Taslağı Yayımlandı

Yayınlanma Tarihi: 14 Ocak 2021Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 13 Ocak 2021 tarihinde 314 seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliğ Taslağı yayımlanmıştır. Söz konusu Tebliğ taslağında;

- Mikro ihracat kapsamında elde edilen kazançların beyanname üzerinden indirim konusu yapılabilmesi ile,

- Evde imal edilen ürünlerin internet ve benzeri ortamlarda satışında esnaf muafiyetinden faydalanılabilmesine,

ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.

Taslağa ilişkin görüş ve öneriler 29/1/2021 tarihine kadar Gelir İdaresi Başkanlığı’na iletilebilecektir. 

Saygılarımızla,