Meslek Mensuplarının Mücbir Sebep Hükümlerinden Yararlanmasına İlişkin 137 No’lu VUK Sirküleri Yayımlandı

Yayınlanma Tarihi: 06 Aralık 202130/11/2021 tarihli ve VUK-137/2021-5 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri yayımlanmıştır.

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan 30/11/2021 tarihli ve VUK-137/2021-5 Sayılı VUK Sirkülerle vergi ödevlerinden herhangi birinin yerine getirilmesine engel olacak derecede ağır hastalığı bulunan veya doğum yapan meslek mensuplarının (SMMM ve YMM'ler) mücbir sebep hükümlerinden faydalandırılmasına ilişkin açıklamalar yapılmıştır.