Konaklama Vergisi Tebliği Taslağı Yayımlandı

Yayınlanma Tarihi: 12 Şubat 2020Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 11 Şubat 2020 tarihinde Konaklama Vergisi Tebliği Taslağı yayımlanmıştır. Söz konusu tebliğ taslağı, konaklama vergisinin uygulamasına dair açıklamalar ile usul ve esaslara yer vermektedir.

7194 sayılı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 52’nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi hükmüne göre, konaklama vergisi 1 Nisan 2020 tarihinde yürürlüğe girmektedir.

6802 sayılı Kanun’un 34 üncü maddesinin beşinci fıkrası uyarınca, konaklama vergisinin oranı % 2’dir. Cumhurbaşkanı, bu oranı bir katına kadar artırmaya, yarısına kadar indirmeye, bu sınırlar içinde farklı oranlar tespit etmeye yetkilidir. Diğer yandan, 7194 sayılı Kanunun 42’nci maddesi ile 6802 sayılı Kanuna eklenen geçici 3’üncü madde uyarınca konaklama vergisi oranı 31 Aralık 2020 tarihine kadar % 1 olarak uygulanacaktır.

Ek- Konaklama Vergisi Tebliği Taslağı

Saygılarımızla,