Kişisel Verileri Koruma Kurumundan Yurt Dışına Veri Aktarılmasına İlişkin Taahhütname Başvurusu Hakkında Duyuru

Yayınlanma Tarihi: 15 Şubat 2021Kişisel Verileri Koruma Kurumu 09.02.2021 tarihli duyurusunda taahhütname başvuru kabulü ve kişisel verilerin yurt dışına aktarılmasına ilk defa izin verilmesi hakkında duyuru yayımladı.

Duyuru ile veri sorumlusu Araç Filo Kiralama Şirketi tarafından yurt dışına kişisel veri aktarımı yapılması hususundaki taahhütname başvurusunun Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 9. maddesinin 2. fıkrasının (b) bendi kapsamında değerlendirildiği ve söz konusu veri aktarımına 09.02.2021 tarihinde Kurul tarafından izin verildiği belirtilmiştir.

Kurul tarafından taahhütname başvurusu neticesinde gerekli iznin verilmesi, yurt dışına kişisel veri aktarımı noktasında emsal teşkil edebilecek bir aşama niteliğindedir. Bu kapsamda veri sorumluları bakımından, söz konusu taahhütname başvurusu süreçlerinin, Kurum’un yönlendirmeleri doğrultusunda artması beklenebilir.  

İlgili Karar'a bu linkten ulaşabilirsiniz.