KDV Oran İndiriminin Süresi Uzatıldı

Yayınlanma Tarihi: 02 Haziran 20212 Haziran 2021 Tarihli ve 31499 Sayılı Resmi Gazete’de; Mal ve Hizmetlere Uygulanacak KDV Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 4062 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı yayımlandı.

Söz konusu Karar ile başta İşyeri kiralama hizmetleri olmak üzere, yolcu taşımacılığı hizmetleri, yeme-içme hizmetleri gibi pek çok konuda daha önce yapılan KDV oran indirimlerinin süresi 1 Haziran 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 31 Temmuz 2021 tarihine kadar tekrar uzatılmış bulunuyor.

Ayrıca, Mezkûr Karar çerçevesinde, daha önce KDV oran indirim süresi 3931 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 31 Mayıs 2021 tarihinden 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatılmış olan geceleme hizmetlerine ilişkin düzenleme (aynı maddenin ikinci fıkrasının (c) bendi) yürürlükten kaldırıldı.

Zira; düzenlemenin ilk halinde; geceleme hizmetleri de diğer hizmet türleri ile birlikte Geçici 6 ncı madde kapsamında sayılmıştı. Ancak, daha sonra 3931 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile geceleme hizmetlerinde % 1 olarak uygulanan KDV oranı, Geçici 9 uncu maddede düzenleme yapılmak suretiyle uygulama süresi 30.06.2021 tarihine kadar uzatılmıştı. Dolayısıyla; Geceleme Hizmetleri halen ayrı bir maddede müstakil olarak düzenlenmiş olduğundan Geçici 6 ncı maddedeki konuya ilişkin düzenleme yürürlükten kaldırılmış oldu.