KDV Beyannameleri, “Form Ba-Bs” Bildirimleri ve e-Defter Beratlarına ilişkin Süreler Uzatıldı

Yayınlanma Tarihi: 24 Mart 2020Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 23 Mart 2020 tarihinde 126 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri yayımlanmıştır. Söz konusu Sirküler uyarınca,

·         26 Mart 2020 günü sonuna kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 24 Nisan 2020 Cuma günü sonuna kadar,

·         31 Mart 2020 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2020/Şubat dönemine ilişkin "Form Ba" ve "Form Bs" bildirimlerinin verilme süresi 30 Nisan 2020 Perşembe günü sonuna kadar,

·         31 Mart 2020 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresi 30 Nisan 2020 Perşembe günü sonuna kadar

uzatılmıştır.

Ek- Vergi Usul Kanunu Sirküleri/126

Saygılarımızla,