Katma Değer Vergisi, Damga Vergisi, Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin Verilme Süresi Uzatıldı

Yayınlanma Tarihi: 26 Ocak 2022Gelir İdaresi Başkanlığının 25.01.2022 tarihli ve VUK-138/ 2022-1 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile 26 Ocak 2022 günü sonuna kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi, Damga Vergisi ve Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin verilme ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 31 Ocak 2022 Pazartesi günü sonuna kadar uzatılmıştır.

İlgili Sirkülere aşağıda yer alan link üzerinden ulaşabilirsiniz.

VUK-138/2022-1 Sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri