I. Geçici Vergi Dönemine ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süreleri Uzatıldı

Yayınlanma Tarihi: 12 Mayıs 2020Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 12 Mayıs 2020 tarihinde 130 sıra no’lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri yayımlanmıştır. Söz konusu Sirküler’e göre, 18 Mayıs 2020 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2020 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri 28 Mayıs 2020 Perşembe günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Söz konusu düzenleme, ilgili geçici vergi dönemi itibarıyla beyanname verme tarihi 18 Mayıs 2020 günü sonu olan özel hesap dönemine sahip mükellefleri de kapsayacaktır.

Ek- Vergi Usul Kanunu Sirküleri/130

Saygılarımızla,