e-Defterlerin oluşturulma ile imzalanma süreleri ile e-Defter Beratlarının Yüklenme Süreleri Uzatıldı

Yayınlanma Tarihi: 29 Mayıs 2020Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 28/05/2020 tarihli ve VUK-131/2020-10 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri yayımlanmıştır.

Söz konusu Sirküler ile; e-Defter uygulamasına dâhil olan ve 518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirtilen mücbir sebepler kapsamında olmayan mükellefler tarafından, 1 Haziran 2020 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken, aylık tercihte bulunan mükellefler için Şubat 2020 ile üç aylık tercihte bulunan mükelleflerin Ocak-Şubat-Mart 2020 dönemleri e-Defterlerinin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresi 19 Haziran 2020 Cuma günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Ek- Vergi Usul Kanunu Sirküleri/131

Saygılarımızla,