e-Arşiv Fatura Düzenlenmesi Hakkında Duyuru Yayımlandı

Yayınlanma Tarihi: 16 Aralık 2019​Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından e-Arşiv Fatura Uygulamasına dahil olmayan mükelleflerce, 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren düzenlenecek ve tutarı 5000 TL ve 30.000 TL'yi aşan faturaların e-Arşiv Fatura olarak GİB Portalından düzenlenmesine ilişkin açıklamalara yer veren duyuru yayımlanmıştır.

Buna göre, aynı günde ve aynı vergi mükellefine gerçekleştirilecek satışların vergiler dahil toplam tutarı 5.000 TL'yi, vergi mükellefi olmayanlara gerçekleştirilecek satışların ise vergiler dahil toplam tutarının 30.000 TL'yi aşması halinde söz konusu satışlara ait faturalar e-Belge Portalı üzerinden e-Arşiv Fatura olarak düzenlenmesi gerekecektir.

Belirtilen tutarın altındaki faturalar ise öteden beri olduğu gibi kağıt(matbu) fatura olarak düzenlenmeye devam edilebilecektir.

Saygılarımızla,