E-Arşiv Fatura Düzenleme Hadlerinde Değişiklik Yapılmıştır

Yayınlanma Tarihi: 02 Mart 202222.01.2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 535 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 509)’Nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile E-Arşiv fatura düzenleme hadlerinde değişiklik yapılmıştır.

 

Değişikliğe göre,

·      E-arşiv fatura uygulamasına dahil olmayan mükelleflerce 1 Mart 2022 tarihinden itibaren vergi mükellefi olmayan nihai tüketicilere yapılan satışlarda vergiler dahil toplam tutarının 5 Bin TL’yi,

·       Vergi mükelleflerine düzenlenenler açısından ise 2022 yılı için 2.000 TL’yi aşması halinde,

faturaların kağıt fatura yerine, Gelir İdaresi Başkanlığının e-Belge Portali üzerinden veya Gelir İdaresi Başkanlığı bilgi sistemleri ile entegrasyonu sağlayabilmiş olan özel entegratör kuruluşların bilgi sistemleri aracılığıyla elektronik ortamda e-Arşiv Fatura olarak düzenleme zorunluluğu getirilmiştir.

 

Uygulama 01.03.2022 tarihinden itibaren geçerli olacaktır.